Questions à Miantsa Andriamanantena, Responsable Communication ONG Ivorary, partenaire de mise en œuvre du projet STEF

La Cour des comptes a publié le rapport d’audit portant sur les flux financiers issus des partenaires techniques et financiers ayant fait l’objet d’un protocole d’accord avec Madagascar pour lutter…

Continuer la lecture Questions à Miantsa Andriamanantena, Responsable Communication ONG Ivorary, partenaire de mise en œuvre du projet STEF

FANGARAHARAHANA AMIN’NY TSENAM-BARO-PANJAKANA SY NY FAMATSIAM-BOLA ENTI-MIADY AMIN’NY VALAN’ARETINA – COVID 19

TARATASY MISOKATRA HO AN’NY IVONTOERAM-PIBAIKOANA NY ADY AMIN’NY VALAN’ARETINA – COVID 19 Andriamatoa Filohan’ny CCO-COVID19, Isan’ny zava-dehibe, indrindra amin’izao vanimpotoan’ny fasahiranana ateraky ny valan’aretina COVID19 izao, ny fananan’ny olompirenena fahatokisana…

Continuer la lecture FANGARAHARAHANA AMIN’NY TSENAM-BARO-PANJAKANA SY NY FAMATSIAM-BOLA ENTI-MIADY AMIN’NY VALAN’ARETINA – COVID 19